KONKURENTNOST - UPRAVLJANJE - ODRŽAVANJE

Naslovna  |  Obuke |  Konferencija  |  Galerija slika  |  Registar  |  Kontakt  |  Poziv


Društvo održavalaca tehničkih sistema DOTS i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije realizovali su projekat
"JAČANJE SEKTORA MMSP KROZ PODIZANјE KAPACITETA I POVEĆANјE KONKURENTNOSTI UNAPREĐENјEM PROCESA UPRAVLJANJA ODRŽAVANJEM"

Razvojna agencija Srbije, kroz program podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi, podržava najbolje projekte koji za cilj imaju razvoj privrednih subjekata zasnovan na znanju, inovativnosti, konkurentnosti, poslovnom udruživanju, a koji treba da stvore snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSP i da značajno doprinesu poboljšanju životnog standarda u Republici Srbiji.
NAUČNO STRUČNA KONFERENCIJA
O UPRAVLJANU ODRŽAVANJEM

U savremenom svetu znanje je najznačajniji resurs, a negovanje intelektualnog kapitala pojedinaca i preduzeća je garancija progresa.

Shodno tome, a prateći trendove u održavanju, program konferencije omogućava razvoj MMSP zasnovan na znanju i inovativnosti, a orijentisan ka stvaranju konkurentnog i izvozno orijentisanog sektora MMSP.

TRODNEVNA OBUKA ZA
MENADŽERE ODRŽAVANJA

Projektom je obuhvaćena realizacija 6 ciklusa trodnevnih obuka za menadžere održavanja, sa maksimalno 10 učesnika po obuci. 

 

 

 

Kriterijumi selekcije učesnika bili su usmereni ka izboru lјudi iz što većeg broja različitih i teritorijalno raznorodnih MMSP.

PRIRUČNIK
UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM

Priručnik na koncizan način sumira i dopunjuje dosadašnja naučna i stručna znanja u oblasti upravljanja održavanjem. Sublimacija i proširivanje pomenutih znanja su od velikog značaja, pogotovo ako se uzme u obzir sve veća složenost poslovnih i tehničkih sistema, usled koje upravljanje održavanjem postaje sve važniji element ukupnog životnog ciklusa sa visokim stepenom uticaja na izlazne performanse i upotrebni kvalitet, tj. na pouzdanost, gotovost, sigurnost funkcionisanja, kao i na ukupne troškove. Namenjan je menadžerima održavanja i predstavlja sastavni deo radnog materijala obuka za menadžere održavanja.

POSEBNA PAŽNJA POKLONJENA JE
SLEDEĆIM TEMATSKIM CELINAMA:

Industrijsko i infrastrukturno održavanje
Održavanje i proizvodnja – tehnologije, usluge, rešenja i alati
Strateško upravljanje održavanjem
Menadžment kvalitetom
Menadžment rizika
Energetska efikasnost u industriji
Bezbednost, zdravlje i zaštita životne sredine

Pozivaju se zainteresovani autori da dostave apstrakte iz oblasti mašinstva, saobraćaja, građevinarstva, ekonomije, energetike, menadžmenta, elektrotehnike, poljoprivrede, turizma, vodoprivrede i IT tehnologija..

Program je izbalansiran i fokusiran na potrebe privredne i akademske javnosti. Svi radovi se recenziraju, što garantuje visok kvalitet informacija i mogućnost njihove direktne primene.

Učešće na obukama bilo je besplatno.

Program obuka uklјučuje najbolјa domaća znanja i iskustva osavremenjena i usklađena sa preporukama EFNMS-a i na taj način povezuje i objedinjuje domaću tradiciju i iskustvo u procesima održavanja sa Evropskim normama i zahtevima.

Neosporno je da će se naša zemlјa, pre ili kasnije, priklјučiti Evropskoj uniji, tako da je već sada neophodno prilagođavanje postojećim profesionalnim normama u oblasti održavanja sredstava rada.

Domaćim stručnjacima, osim šanse za inoviranjem znanja i sticanjem nacionalnog sertifikata, otvara se mogućnost za sticanje međunarodnog sertifikata European maintenance manager.

Menadžeri održavanja su ljudi koji se bave svim aspektima organizacije i od kojih svakodnevno zavisi raspoloživost i pouzdanost sredstava rada.

Kompetencije, nažalost, stiču samoinicijativno i bez širokog pregleda zahteva i regulative u okruženju, odnosno u Evropskoj zajednici.

To predstavlјa ozbilјan poslovni rizik, pogotovo u svetlu navedenih pokazatelјa.

Nažalost, u Srbiji se, trenutno, ni na jednoj visokoškolskoj ustanovi ne obrazuju stručnjaci profila Menadžer za upravlјanje održavanjem (Maintenance Manager).

Rukovodioci održavanja su najčešće pogonski inženjeri ili masteri različitih tehničkih nauka, koji se gotovo isklјučivo iskustveno osposoblјavaju za poziciju koja zahteva visoke i interdisciplinarne kompetencije.